همایش «خوانش اجتماعی انقلاب اسلامی در چهل سالگی» روز سه شنبه از صبح تا شب در شش نشست (پنل) در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

«خوانش اجتماعی جامعه پساانقلابی» عنوان نشستی بود که مدیریت آن را دکتر سیدضیاء هاشمی استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بر عهده داشت. دکتر اباذری، خانم دکتر شریعتی، دکتر آزاد ارمکی و دکتر سراج زاده دیگر سخنرانان این پنل بودند.