به گزارش خبرنگار ایرنا، سید ضیاء هاشمی عصر پنجشنبه در بازید از قلعه تاریخی فلک الافلاک بیان کرد: وجود قلعه فلک الافلاک و دیگر قلعه ها نقش و اهمیت امنیت در بین ایرانیان را در طول تاریخ نشان داده و این موضوع ارزش امنیت حال حاضر را دو چندان می کند.

وی افزود: وجود قلعه تاریخی فلک الافلاک بر روی تپه ای در مرکز شهر نماد علو، تعالی، بلندی و بالا مرتبگی است و هنگام بازدید از این دژتاریخی به بازدید کننده حس غرور و قدرت القاء می شود.

هاشمی یادآور شد: دومین ویژگی فلک الافلاک احداث آن بر روی تپه ای با ارتفاع زیاد در عین زیبایی و پیچیدگی است.

مدیرعامل ایرنا ادامه داد: اتصال چاه ۴۰ متری قلعه به یک چشمه تاریخی پرآب از دیگر زیبایی ها ویژگی های خاص این اثر تاریخی است.

وی اظهارداشت: اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی عرصه و آثار تاریخی اطراف قلعه بسیار خوشخال کننده است.

هاشمی اضافه کرد: امید است قلعه فلک الافلاک به عنوان یک مرکزعلمی و مطالعاتی، فرهنگی، گردشگری و رفاهی برای مردم توسعه یابد.

۷۲۷۴/۷۲۷۳