به گزارش ایرنا، در بخش سرمقاله و یادداشت، غلامرضا مالک زاده دبیر خبر ایرنای مرکز فارس برای سرمقاله چهار راه بزرگ چهارراه مطالبه گران آگاه با اهداء لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخش مقاله هیات داوران هیچ شرکت کننده ای را شایسته رتبه اول ندانست و در این بخش کاظم شاملو از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد برای مقاله ‘صنایعی که با هدف ورشکستگی ایجاد شدند’ رتبه دوم شد.
در بخش خبر کبری دانشی دهج از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد برای خبر آلودگی هوا موجب مرگ سالانه ۳۵ هزار نفر ایرانی می شود، رتبه سوم را بدست آورد.
در بخش مطبوعات و شهر جهانی، کاظم شاملو با مقاله ‘یزد و فرصت جهانی شدن’ از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد موفق به کسب تندیس و رتبه اول این بخش شد، سید احمد نجفی از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس در رده دوم قرار گرفت.
در بخش ترویج ورزش اثر سعید صادقی مقدم از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد رتبه سوم را کسب کرد و در این بخش هیچ اثری حایز رتبه اول و دوم نشد.
در بخش شهروند آگاه شهر آباد ، محمد امین افشارپور از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس رتبه نخست را کسب کرد.
در بخش چالشهای پیش روی جوانان هیچ اثری حایز رتبه نخست شناخته نشد و محمد امین افشارپور از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس رتبه دوم
را به خود اختصاص داد..
چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات محلی، سرپرستی های استانی، پایگاه های خبری، نمایندگی خبرگزاری ها (یزد، فارس، کرمان و جنوب کرمان) پنجشنبه شب با حضور مسئولان و اصحاب رسانه در محل تالار همایش های جمعیت هلال احمر یزد برگزار شد.
۶۱۹۸/ ۶۰۱۴/