به گزارش ایرنا، با اعلام نتایج نهایی داوری آثار ارسالی به جشنواره نیرو و رسانه، این رویداد رسانه‌ای نیز با تجلیل وزیر نیرو از برگزیدگان به کار خود پایان داد.
براساس اعلام هیئت داوران در بخش مصاحبه اثر ارسالی اسماعیل داودی از خبرگزاری ایرنا با عنوان «تاسیسات آب و برق پایتخت چقدر در برابر زلزله مقاوم است» رتبه‌ دوم بخش مصاحبه جشنواره نیرو و رسانه را به خود اختصاص داد.
همچنین در بخش مقاله، «فرهنگسازی بر بدمصرفی آب و برق افاقه نمی‌کند» اسماعیل داودی از ایرنا و نیز اثر ابراهیم حبیبی مجنده از روزنامه کائنات با عنوان «ارتباطات راهبردی بازاریابی اجتماعی در مدیریت مصرف آب و برق کشور» به طور مشترک رتبه سوم بخش مقاله، سرمقاله و یادداشت جشنواره نیرو و رسانه را کسب کرد.
اقتصام**۲۰۷۸**۲۰۲۵