در این جلسه که شماری از مدیران، سردبیران، ، دبیران، کارشناسان و مترجمان اتاق خبر اداره کل اخبار خارجی ایرنا حضور داشتند، دینداری ضمن تشریح وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور هندوستان، مسائل خاص این کشور در ارتباط با جامعه بین الملل، همسایگان و ایران را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت هند در ساختار قدرت قاره آسیا و جهان به بررسی چالش های این کشور برای غلبه بر رقیبان خود پرداخته و نکاتی درباره سیاست ها و طرح های هند برای صیانت از نفوذ سنتی خود در منطقه اقیانوس هند مطرح کرد.

او همچنین خلاصه ای از سیاست های هند برای کسب و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت جهانی ارائه کرده و تاکید کرد این کشور به این منظور طرح اقتصادی متعددی در کشورهای منطقه از جمله امارات و دیگر کشورهای حاشیه اقیانوس هند در در دست اجرا دارد.

دینداری در خصوص چالشهای امنیتی هند با دو همسایه اتمی خود نیز سخن گفته و انگیزه های تاریخی، مذهبی و همچنین ژئوپولیتیک مناقشات متعدد دولت دهلی نو با چین و پاکستان را تشریخ کرد.

رییس پیشین دفتر ایرنا در دهلی نو همچنین به روابط دوجانبه ایران و هند نیز اشاره کرده و با تشریح اهمیت همکاری دو کشور در پیشبرد پروژه توسعه بندر بهشتی در چابهار افزود: چابهار به دلیل تامین دسترسی آسان به افغانستان و آسیای مرکزی و همچنین اروپا از اهمیت ویژه ای برای هند برخوردار بوده و یکی از نقاط ثقل سیاست های این کشور در منطقه به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت هند در برابر سیاست های زورگویانه آمریکا برای قطع واردات نفت از ایران، افزود: دهلی نو به دلیل قدمت روابط تاریخی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور علیرغم همه فشارهای واشنگتن به ادامه مراودات نفتی و تجاری با ایران مصمم است.

وی همچنین در مورد اهمیت حضور رسانه ای ایران گفت: با توجه به اهمیت بالای هند در سیاست و اقتصاد بین الملل و همچنین روابط عمیق و ناگسستنی این کشور با ایران، لزوم تقویت ایرنا در این کشور بیش از پیش وجود دارد .

دینداری همچنین به سوالات حاضرین در ارتباط با مسائل هند جواب داد.

سه نفر از روسای نمایندگان ایرنا در خارج از کشور خانم بوده اند.

*رع*