در این نشست که شماری از مدیران، سردبیران ، دبیران، کارشناسان و مترجمان اتاق خبر اداره کل اخبار خارجی ایرنا حضور داشتند، حسینی ضمن بیان آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور الجزایر، مسائل خاص این کشور در ارتباط با جامعه بین الملل، همسایگان و ایران را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت الجزایر در جهان عرب، قاره آفریقا و جهان و سابقه آن در میانجی گری میان کشورهای مختلف به بررسی چالش های پیش روی این کشور پرداخته و نکاتی درباره سیاست ها و آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و بحث نامزدی «عبدالعزیز بوتفلیقه » رییس جمهوری کنونی در آن مطرح کرد.

رییس پیشین دفتر ایرنا در الجزایر در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که قرار است اواخر فروردین آینده برگزار شود، گفت، نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای بار پنجم اهمیت زیادی دارد و با توجه به اینکه او شخصیت شناخته شده ای است و با طرح آشتی ملی خود به جنگ داخلی یک دهه ای در این کشور پایان داد، شانس دیگر نامزدها برای پیروزی با وجود او بسیار ضعیف می شود .

حسینی در خصوص اقتصاد این کشور نیز گفت، الجزایر عضو اوپک است، بیش از ۹۵ درصد صادرات این کشور را نفت و گاز تشکیل می دهد و هرگونه نوسانات در بازار نفت، تاثیر مستقیم بر این کشور بر جا می گذارد و به همین دلیل همکاری الجزایر با دیگر کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران اهمیت زیادی دارد.

رییس پیشین دفتر ایرنا در الجزیره همچنین با اشاره به روابط دوجانبه ایران و الجزایر و تشریح اهمیت همکاری دو کشور در زمینه های مختلف افزود: دو کشور در زمینه های مختلف اشتراک نظر و منافع مشترکی دارند و می توانند بیش از پیش در زمینه های مختلف با هم همکاری کنند.

او همچنین با مرور سیاست های الجزایر به عنوان یک قدرت منطقه ای گفت که این کشور پیوسته بر حل بحران ها از طریق سیاسی و به دور از هرگونه دخالت خارجی تاکید دارد.

حسینی در پایان به سوالات حاضران در ارتباط با مسائل الجزایر پاسخ داد.