به گزارش ایرنا، متن حکم دکتر هاشمی برای مدیرکل جدید اخبار استانها چنین است:

«سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد

نظر به تجربه، تعهد و دانش حرفه‌ای شما در حوزه اخبار استان‌ها، به پیشنهاد معاون محترم خبر، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل اخبار استان‌ها»ی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می‌شوید.

حرکت در مسیر اجرای برنامه راهبردی ایرنا، ارتقای کیفی تولیدات استانها با بهره گیری از ظرفیتهای روزنامه نگاری محلی ، به کار گیری شیوه های جدید تولید ، انتشار و بازنشر محصولات خبری ، استفاده موثر از ظرفیت ایرنا در کمک به حل و فصل مسائل استانها و همچنین توجه به آموزش مستمر خبرنگاران از جمله ماموریتهای اداره کل اخبار استانها در دوره مسئولیت شما است.

امیدوارم در دوره مسؤولیت سرکار عالی، شاهد توجه ویژه به ارتقای حرفه‌ای و سازمانی زنان و جوانان در مراکز و دفاتر استانی باشیم.

لازم می دانم از خدمات و تلاشهای جناب آقای شاهین فرشاد در دوره مسئولیت اداره کل اخبار استانها قدردانی کرده و برای ایشان، توفیق و سربلندی روزافزون از درگاه خداوند منان مسالت نمایم.

سید ضیاء هاشمی»

خانم نوری جهانگرد از حدود دو سال پیش تاکنون سردبیری گروه اخبار استانها را در ایرنا بر عهده داشت.

فرشاد نیز اواخر فروردین گذشته به عنوان مدیرکل اخبار استانها انتخاب شده بود.

ایرنا که سال ۱۳۱۳ با عنوان آژانس پارس تاسیس شد و بعدها به خبرگزاری پارس تغییر نام داد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) فعالیت می کند.

ایرنا در حال حاضر در تمامی ۳۱ مرکز استان و ۲۴ شهر مهم کشور دفتر خبری دارد و در دیگر شهرها نیز خبرنگاران محلی برای آن به کار پوشش رویدادهای خبری می پردازند.

شمار خبرنگاران ایرنا در مراکز و دفاتر استانی بیش از ۶۰۰ نفر است.

*رع*۱۵۵۱