حسن ربانی ارشد روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز همدان افزود: اگر اطلاع رسانی نباشد هیچکدام از دستاوردها و کارهای صورت گرفته در طول چهل سال انقلاب اسلامی دیده نمی شود.
وی با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص اطلاع رسانی در رسانه ها اظهار داشت: کارهای خوب و موثری که به صورت جهادی صورت می گیرد باید به صورت دقیق به مردم اطلاع رسانی شود.
ربانی ارشد نقش خبرگزاری جمهوری اسلامی را در بین سایر رسانه ها بسیار مهم دانست و افزود: این رسانه همواره با دقت، صحت و سرعت عمل بالا یکی از رسانه های پر مخاطب کشور به حساب می آید.
وی ادامه داد: خبرنگاران در تمامی حوزه ها تلاش می کنند تا با اطلاع رسانی عملکرد دستگاه هی اجرایی را تشریح کنند و در این زمینه مسئولان نیز باید یاور و همراه خبرنگاران و رسانه ها باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان اضافه کرد: در شرایط کنونی جامعه باید مدیریت جهادی سرلوحه دستگاه های اجرایی قرار بگیرد و خبرنگاران نیز به کمک مسئولان بیایند.
در این دیدار بر تعامل بیشتر جهت تولید و انتشار اخبار، گزارش ها، میزگردها و گزارش های تصویری تاثیرگذار تاکید شد.
۹۹۰۴/۲۰۹۰