به گزارش روابط عمومی ایرنا، لامع زاده سالها سابقه فعالیت به عنوان خبرنگار، دبیر و سردبیر را در بخشهای مختلف ایرنا بویژه اخبار داخلی در کارنامه خویش دارد و پیش از این مسئولیتهایی همچون معاونت اداره کل اخبار داخلی و سردبیری گروه سیاسی را بر عهده داشته است.

او نخستین زنی به شمار می رود که در تاریخ معاصر ایرنا مسئولیت اداره کل اخبار داخلی را بر عهده می گیرد، هر چند پیش از این، زنان تا معاونت خبر که بالاترین مقام خبری در ایرنا است، پیش رفته بودند.

پیش از لامع زاده، هفته گذشته «فاطمه نوری جهانگرد» با حکم دکتر هاشمی به مدیرکلی اخبار استانهای ایرنا منصوب شد تا دور جدید استفاده از ظرفیتهای بانوان در مسئولیتهای مهم ایرنا فراهم شود.

خانم «کبری مقدر» هم هفته جاری به عنوان رییس اداره حقوقی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب شد. او که پیش از این رییس کارگزینی بود، با این انتصاب، جایگزین خانم «مریم مهدوی ساعی» در اداره حقوقی شد.

متن حکم مدیرعامل ایرنا خطاب به خانم لامع زاده که عصر سه شنبه منتشر شد، چنین است:

 

همکار گرامی سرکار خانم کتایون لامع‌زاده

 

نظر به تجربه، تعهد و دانش حرفه‌ای شما، به پیشنهاد معاون محترم خبر به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل اخبار داخلی» خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می‌شوید.

حرکت در مسیر برنامه راهبردی خبرگزاری جمهوری اسلامی، توجه ویژه به اصول سه‌گانه صحت، دقت و سرعت در خروجی اخبار، پوشش خبری کیفی و ساخت‌یافته و در عین حال توجه به فراگیری و جامعیت آن، نوآوری در سبک ارائه محتوا و حرکت به سوی تولید و عرضه محتوای چندرسانه‌ای در تعامل با بخش‌های دیگر معاونت خبر،  از جمله انتظارات از شما در دوره پیش‌ رو است.

امید است با اهتمام به انعکاس دستاوردهای دولت و پرداختن شایسته به مطالبات عمومی جامعه و حضور قوی و موثر در صحنه­های خبری، در مسیر تقویت امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای ایرنا موفق باشید.

امیدوارم در دوره مسؤولیت جنابعالی شاهد تحول و اثربخشی بیش از پیش اداره کل اخبار داخلی باشیم.

   

سیدضیاء هاشمی»

 

لامع زاده که از خبرنگاران و سردبیران حرفه ای و شناخته شده ایرنا به ویژه در حوزه سیاسی به شمار می رود و در دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی گرایش مردم شناسی تحصیل کرده است، با این حکم، جایگزین «پدرام الوندی» شد که تا حدود دو ماه پیش، مسئولیت اداره کل اخبار داخلی را بر عهده داشت.

الوندی هم اکنون معاون خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی است.

اداره کل اخبار داخلی که مسئولیت پوشش رویدادهای خبری نهادها و مراجع مهم و ملی را در سطح کشور بر عهده دارد، یکی از پنج اداره کل خبری در ایرنا است که زیرمجموعه معاونت خبر به شمار می روند.

اداره کل اخبار خارجی، اداره کل اخبار استانها، اداره کل اخبار چندرسانه ای و دفتر پژوهش و بررسی های خبری چهار اداره کل دیگر خبری ایرنا هستند.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی که پیش از انقلاب خبرگزاری پارس نام داشت، بیش از ۸۴ سال سابقه فعالیت دارد و در همه نقاط کشور و بیش از ۳۰ کشور جهان نمایندگی های خبری آن فعال هستند.

*رع*۱۵۵۱