به گزارش روابط عمومی ایرنا، سایت چینی نهمین خروجی اخبار ایرنا به زبانهای خارجی پس از انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی، اسپانیایی، فرانسه، روسی، اردو و آلمانی به شمار می رود.

راه اندازی خروجی چینی ایرنا در چارچوب تاکیدات «سیدضیاء هاشمی» مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی مبنی بر بر تقویت بخش زبان های خارجی ایرنا با هدف تحقق شعار«می خواهیم با جهان سخن بگوییم» صورت می گیریم.

هدف از این اقدام، معرفی هر چه بیشتر ظرفیت ها و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران و ارایه مستقیم اخبار آن به مردم دنیا است.

به گزارش اداره کل اخبار خارجی، برای بررسی راه های مطلوب و مقدمات راه اندازی سایت چینی تاکنون دو جلسه کاری با حضور پدرام الوندی معاون خبر و کارشناسان حوزه اخبار خارجی ایرنا به ویژه چین تشکیل شده و بر استفاده از اخبار مربوط به روابط دوجانبه ایران و چین، ایران شناسی و ظرفیت های گردشگری، اقتصادی و تجاری ایران در این سایت تاکید شده است.

چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلون نفراز مهم ترین شرکای تجاری ایران به شمار می رود و براساس آمارها، حجم مبادلات تجاری دوکشور در سال جاری به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.

ایرنا در مرحله جدید خود، روابط و همکاری های رسانه ای خود را در سطوح دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی افزایش داده و تاکنون هیئت هایی از خبرگزاری رسمی چین ( شینهوا) و روزنامه گلوبال تایمز به دعوت ایرنا به تهران سفر کرده و مدیرعامل ایرنا، معاون خبری و برخی دیگر از مدیران ارشد و خبرنگاران زن ایرنا با دعوت رسمی طرف های چینی به این کشور سفر کرده یا سفر خواهند کرد.

بخش برون مرزی اداره کل اخبار خارجی ایرنا هم اکنون دارای هشت سایت فعال به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، اسپانیولی، آلمانی، ترکی استانبولی و اردو است که روزانه و در ۲۴ ساعت مهم ترین تحولات و رویدادها و ظرفیت های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

رع/۱۵۵۱