به گزارش ایرنا، این آئین روز سه شنبه با حضور معصومه منظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان و جمعی از مسئولان و کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان برگزار شد.
منظمی در این آئین گفت: درختکاری از نگاه دین اسلام یک اقدام خداپسندانه است و ضرورت دارد فرهنگ کاشت درخت و حفظ عرصه های طبیعی به عنوان اقدامی خداپسندانه و تقویت نشاط اجتماعی در بین آحاد جامعه و در این استان نهادینه شود.
وی ادامه داد: خبرگزاری جمهوری اسلامی استان سمنان به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در فرهنگ سازی، ترویج فرهنگ درختکاری را از بین نیروهای خود آغاز کرده است که جای تقدیر دارد.
وی تاکید کرد: فضای سبز پویایی و شادابی را برای جامعه به ارمغان می آورد و موجب تقویت نشاط می شود بر همین اساس ضرورت دارد مسئولان برای ایجاد و افزایش فضای سبز در استان سمنان اهتمام ویژه داشته باشند.
در تقویم جمهوری اسلامی ۱۵ تا ۲۱ اسفند به عنوان هفته منابع طبیعی و آبخیزداری نامگذاری شده است.
۷۳۴۲/۷۴۰۸