به گزارش روابط عمومی ایرنا ، این ستاد به دستور ” سیدضیاء هاشمی ” مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و به ریاست ” پدرام الوندی” معاون خبر خبرگزاری رسمی کشور تشکیل شده است و چهارتن از مدیران کل خبر، سردبیران گروههای تخصصی و روسای مراکز ۲۰ استان در آن عضویت دارند.

نخستین نشست ستاد بحران ایرنا روز دوشنبه تشکیل شد و هماهنگی های لازم برای پوشش خبری جامع، دقیق و سریع رویدادهای مربوط به سیل و تحولات آن در نقاط مختلف کشور به عمل آمد.

ستاد خبری بحران ایرنا همچنین تصویب کرد شمار خبرنگاران و دبیران حوزه های تخصصی خبری و استانهای سیلزده به فوریت افزایش یافته و اقدامات لازم برای تقویت هر چه بیشتر توان عملیاتی نیروهای خبری در مناطق بحرانی انجام شود.

در همین راستا، دکتر هاشمی مدیرعامل ایرنا امروز به استان خوزستان سفر کرد تا از نزدیک در جریان وضعیت این استان جنوب غربی کشور پس از بارندگی های شدید و بالا آمدن آب رودخانه‌ها قرار گیرد.

او همچنین با مدیران و روسای استانهای سیلزده گلستان ، فارس، لرستان و خوزستان چندین بار تماس گرفت تا ضمن آشنایی بیشتر با روند تحولات،  موانع احتمالی در پوشش هرچه بیشتر خبرهای این مناطق را برطرف سازد.

پدرام الوندی معاون خبر ایرنا نیز با حضور و استقرار در دفتر ایرنا در شیراز بطور مستقیم در پوشش خبری سیل بی سابقه این شهر مشارکت دارد و موضوعات خبری را مدیریت می کند.

در همین حال، “مهدی جلیلی” مدیرکل اخبار چندرسانه‌ای ایرنا  به دستور مدیرعامل از دو روز پیش در استان گلستان مستقر شده است تا به مدیریت ارسال اخبار و گزارش های بحران سیل در این استان شمالی کشور کمک کند.

“کتایون لامع زاده”، “فردین پازوکی” و “فاطمه نوری ” به ترتیب مدیران کل اخبار داخلی ، خارجی و استانهای ایرنا نیز در تهران به مدیریت و هماهنگی پوشش اخبار بحران سیل در کشور کمک می کنند.

سیل بی سابقه روزهای اخیر در استانهایی نظیر گلستان، فارس و لرستان تاکنون جان دههاتن از هموطنان را گرفته و خسارات گسترده مالی و اقتصادی در استانهای مختلف به بار آورده است .

ستاد بحران کشور با استناد به گزارش های سازمان هواشناسی نسبت به وقوع بارش های سنگین و گسترش دامنه سیل به نقاط بیشتری از استانهای غربی، مرکزی و شرقی هشدار داده و از هموطنان خواسته است از سفرهای غیر ضرور در روزهای آینده پرهیز کنند.

#رع#۱۵۵۱