به گزارش روابط عمومی ایرنا در متن حکم آمده است:

«نظر به تجارب و دانش حرفه‌ای شما در حوزه اخبار بین الملل و به پیشنهاد معاون محترم خبر، به عنوان « سردبیر گروه اخبار انگلیسی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)» منصوب می‌شوید.
ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اقتصادی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران، انعکاس مواضع مقامات ارشد و سیاست‌های نظام همگام با گام دوم انقلاب و معرفی فرهنگ ایرانی- اسلامی به مخاطبان خارجی در چارچوب برنامه راهبردی سازمان از جمله انتظارات از گروه انگلیسی ایرنا در دوره پیش‌رو است.
امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی شاهد تحول و اثربخشی بیش از پیش گروه اخبار انگلیسی باشیم.
لازم می دانم از زحمات جناب آقای جواد بقائی نژاد در دوره سردبیری گروه اخبار انگلیسی ایرنا که اکنون به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند، تشکر و قدردانی نمایم.»

خانم دینداری از سردبیران و مترجمان باتجربه و توانمند خبرگزاری جمهوری اسلامی است که بیش از دو دهه سابقه فعالیت در ایرنا دارد.

آخرین مسئولیت او پیش از این، ریاست دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در دهلی نو پایتخت هندوستان بود.

*رع* ۱۵۵۱