به گزارش روابط عمومی ایرنا، بر اساس این اطلاعیه که امروز دوشنبه – دوم اردیبهشت- انتشار یافت، اداره کل امور اداری بر اساس مصوبه هیات دولت و دادنامه دیوان عدالت اداری نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان دارای شرایط مذکور در مصوبه، اقدام کرده است و مراحل اداری برای تبدیل وضعیت آنان هم اکنون انجام می شود.

این اطلاعیه با هدف اطلاع رسانی به همکاران، پاسخ به پرسشهای آنان و رفع برخی شبهات صادر شده است.

متن کامل اطلاعیه چنین است:

«با عنایت به تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ه مورخ ۷۸/۳/۱ هیات محترم وزیران و دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۹۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان از خرید خدمت به پیمانی به آگاهی می رساند این اداره کل اقدام به انجام مراحل اداری لازم نموده است.

لذا پرونده کلیه افرادی که تا تاریخ ۷۸/۳/۱دارای شرایط ذیل باشند، در دستور بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت:

۱- قبل از تاریخ ۷۸/۳/۱در سازمان خبرگزاری بصورت خرید خدمت و قرارداد مستقیم اشتغال داشته اند .

۲- شغل افراد جزو مشاغل کارگری (موضوع بخشنامه شماره ۹۱۳۰۱ مورخ۱۳۶۴/۶/۶) سازمان سابق اداری و استخدامی کشور نباشد .

۳-دارای مدرک دیپلم به بالا باشند.

۴-بیمه این افراد توسط دستگاه محل خدمت تا تاریخ ۷۸/۳/۱ پرداخت شده باشد .

۵- پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی شخص وجود داشته باشد .

اداره کل امور اداری»