زمان انتشار آثار : ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پایان فروردین ۱۳۹۸

زمان ثبت نام و ارسال آثار : یکم تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ارسال آثار به : ایمیل سازمانی به نشانی Festival98@irna.ir

اعلام نتایج : در مراسم روز خبرنگار ( مرداد۱۳۹۸ )

نشانی دبیرخانه جشنواره : تهران ، ساختمان مرکزی ایرنا ، طبقه دوم

تلفن تماس : ۸۸۷۰۶۹۲۰-۸۸۸۰۰۱۷۳