به گزارش روابط عمومی ایرنا، این توافق امروز سه شنبه در نشست دکتر «سیدمهدی اعتمادی فرد» رییس و اعضای هیات رییسه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دکتر «سیدضیاء هاشمی» مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حاصل شد.

در این نشست که در دفتر مدیرعامل ایرنا و با حضور جمعی از مدیران دو نهاد برگزار شد، پس از طرح موضوعات مختلف و تبادل نظر در باره آنها مقرر شد ایرنا و دانشکده علوم اجتماعی در زمینه هایی همچون مدیریت ریسک، تولید ایده های نو و انتشار آن در رسانه ها، زمینه سازی برای تقویت شفافیت اجتماعی، افزایش امید در جامعه، کمک به فرایند توسعه گفت وگو و کاربردی شدن هر چه بیشتر تحقیقات اجتماعی با یکدیگر همکاری کنند.

عکس ها: ساره دخت سلطانیه – ایرنا