به گزارش روابط عمومی ایرنا،هدف اصلی این نشست دو روزه، برگزاری یک دوره آموزشی فشرده برای روسای مراکز و دفاتر و برخی همکاران آنها برای آشنایی با سامانه جدید فنی نگارش و انتشار اخبار ایرنا است که انتظار می رود ظرف دو هفته آینده بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.

این سامانه با بهره گیری از آخرین فناوری های خبری راه اندازی می شود و قرار است بخش عمده ای از مشکلات فنی سامانه کنونی و انتشار اخبار در خبرگزاری رسمی کشور را بر طرف سازد.

رونمایی از سه سند بنیادین «برنامه راهبردی ایرنا»، «منشور اخلاقی» و «مرامنامه حرفه ای خبرنگاران» خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز از جمله برنامه های مراسم گشایش این نشست در سازمان مرکزی ایرنا در تهران بود.

در مراسم گشایش این نشست، پس از توضیحات دکتر «احسان چیت ساز» مشاور مدیرعامل و رییس کمیته تدوین برنامه راهبردی، «پدرام الوندی» معاون خبر ایرنا ضمن قرائت مرامنامه حرفه ای خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی، نکاتی را در باره آن بیان کرد و  «غلامرضا نعمتی»  مدیرکل امور اداری و پشتیبانی هم متن منشور اخلاقی ایرنا را برای حاضران خواند.

دکتر هاشمی به عنوان سخنران اصلی مراسم ، در این نشست سیاستها و برنامه های سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی را در سال ۹۸ برای شرکت کنندگان تبیین کرد و پس از آن، پای سخنان چند تن از روسای مراکز و دفاتر ایرنا نشست. مدیرعامل ایرنا همچنین به پرسشهای آنها پاسخ گفت.

تقدیر از ۱۰ تن از اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی ایرنا و تقدیم هدیه به مناسبت ۱۲ اردیبهشت «روز معلم» از سوی کارکنان ایرنا به دکتر هاشمی، دکتر رافع و دکتر نیک انجام اعضای هیات علمی دانشگاهها که در حال حاضر در این سازمان مسئولیت دارند، پایان بخش مراسم گشایش نشست مدیران و روسای مراکز و دفاتر بود.

روسای دفاتر و مراکز و شرکت کنندگان در کلاسهای آموزشی این نشست دو روزه  که عصر امروز و فردا برگزار می شود، چگونگی کار با سامانه جدید خبری ایرنا را فرا می گیرند.

هم اندیشی با معاون و مدیران خبر و تقویت تعامل و همکاریهای درون سازمانی از دیگر بخشهای این نشست است.

*رع*۱۵۵۱