به گزارش خبرنگار ایرنا، این اسناد شامل برنامه راهبردی ایرنا (ایرنا ۱۴۰۰)، منشور اخلاقی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی و مرامنامه حرفه ای خبرنگاران ایرنا است که رونمایی از آنها با حضور «سیدضیاء هاشمی» مدیرعامل ایرنا و مدیران و روسای مراکز و دفاتر این سازمان  صورت گرفت.

«احسان چیت ساز» مشاور مدیرعامل و  رییس کمیته تدوین برنامه راهبردی ایرنا در این آیین با بیان اینکه این سند متمرکز بر تغییر اساسی بر مبنای نیازهای روز است، ایرنا را جزو ۱۰ درصد از سازمانهایی در سطح جهان دانست که اقدام به طراحی و اجرای برنامه راهبردی می کنند.

چیت ساز با بیان اینکه تنها ۷ درصد سازمان ها به ارزیابی عملکرد خود در راستای برنامه راهبردی اقدام می کنند، خاطرنشان کرد: سنجه های ارزیابی کمی این برنامه طراحی شده است و به مدد بدنه ارزشمند و مدیریت سازمان ، ایرنا جزو ۳ درصد سازمان های کامیابی است که نه تنها در مسیر برنامه چشم انداز قرار دارند بلکه تلاش می کنند به مقتضیات محیطی در اجرای برنامه خود نیز بطور جدی توجه کنند.

وی یادآور شد: در تدوین برنامه راهبردی علاوه بر نخبگان از نظر کارکنان سازمان نیز استفاده شده است.

مدیر تدوین برنامه راهبردی ایرنا با بیان اینکه قدم به قدم در سطح برنامه، ارزیابی عملکرد فردی کارکنان نیز متجلی خواهد شد افزود: با اجرای این برنامه فرصت بازآرایی استراتژیک در یک سازمان ایرانی فراهم می شود.

در این مراسم، «پدرام الوندی» معاون خبر نیز ضمن ارایه توضیحاتی، متن کامل مرامنامه حرفه ای خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی را در ۱۹ بند قرائت کرد.

این نخستین بار است که خبرنگاران ایرنا دارای مرامنامه حرفه ای می شوند.

منشور اخلاقی ایرنا نیز دارای ۸ بند است که «غلامرضا نعمتی» مدیرکل امور اداری آن را در این مراسم قرائت کرد.

دکتر سیدضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا نیز در سخنان خود در باره این اسناد توضیحاتی داد و از تدوین کنندگان آنها تقدیر به عمل آورد.

احسان چیت ساز، پدرام الوندی، مهدی شفیعی، وحید رافع، مسعود میرزایی، حسین منوری، علیرضا عبداللهی نژاد، غلامحسین محمدی، سیدجواد جعفری زوج و عرفان رنجبر اعضای کمیته تدوین سند راهبردی ایرنا بودند.

دکتر هاشمی در لوح تقدیر از اعضای کمیته، خطاب به آنان نوشته است:«بر خود لازم می دانم از همکاری و مشارکت فعالانه و موثر جنابعالی در کمیته تدوین برنامه راهبردی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا ۱۴۰۰) که میثاق مشترک کارکنان ایرنا و نقشه راه سال های پیش روی این سازمان است، تقدیر و تشکر کنم. موفقیت و سربلندی روزافزون شما را آرزو می کنم.»

تهرام/رع