به گزارش روابط عمومی ایرنا، “برنامه راهبردی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا ۱۴۰۰” که روز پنجشنبه گذشته طی مراسمی در نشست مدیران و روسای مراکز و دفاتر این سازمان در تهران رونمایی شد، به همت شورای راهبردی ایرنا و کمیته های تخصصی آن، و با حضور و مشارکت همکاران ، صاحبنظران و متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات، جامعه شناسی، مدیریت، هوش مصنوعی و حوزه های مرتبط تهیه و تدوین شده است.

دفتر برنامه ریزی ایرنا که در تدوین برنامه راهبردی نقش موثری داشته است، در گزارشی اعلام کرد از میان رسانه های متعدد و متنوع شاید هیچ رسانه ای به اندازه خبرگزاری ها در پرتو فناوری های ارتباطی همچون اینترنت و قابلیت و ابزارهای کم نظیر چندرسانه ای و تعاملی جدید دچار تحول ساختاری و کارکردی نشده باشد. براین اساس، لزوم سازگاری با فناوری های نو در صدر ضرورت های راهبردی و ساختاری خبرگزاری ها از جمله قرار گرفته است.

در این گزارش آمده است: «خبرگزاری جمهوری اسلامی که از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۱۳ تاکنون در مراحل و دوره های گوناگون نقش های متفاوتی را ایفا کرده است، نه تنها فارغ از مسایل مبتلابه و عام خبرگزاری ها نبوده و نیست بلکه با مسایل و وضعیت های خاص و جدیدی مواجه است که ضرورت درک و شناخت تحولات محیطی و تنظیم چشم انداز نو را در تداوم حیات ارتباطی خود بیش از پیش برجسته ساخته است. بر این اساس، سندی به عنوان “برنامه راهبردی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا ۱۴۰۰” پس از ۱۲ ماه تلاش شورای راهبردی ایرنا و کمیته های تخصصی آن، با حضور و مشارکت همکاران ، صاحبنظران و متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات، جامعه شناسی، مدیریت، هوش مصنوعی و … تهیه وتدوین شده است.»

این برنامه مشتمل بر سه فصل “کلیات”، “بیانیه ها و ارزش های محوری” و “برنامه ها” است که ذیل هر یک از فصل ها، بخش های مرتبط به صورت خلاصه مورد بحث قرار گرفته است. همچنین به عنوان یک بخش جداگانه در انتهای برنامه پیش رو، از “تعهدات و الزامات سازمانی برای تحقق برنامه” سخن به میان آمده است.

وفق مفاد این برنامه در بیانیه چشم انداز،” ایرنا؛ تاثیرگذارترین خبرگزاری ایران در داخل و خارج از کشور” در آینده پیش روی برنامه دیده شده است. همچنین مطابق بیانیه ماموریت، “ایرنا با رصد رویدادها، تحلیل داده ها و دسترسی به منابع خبری و با برخورداری از شبکه خبری گسترده در سراسر کشور و مناطق حوزه علاقه ایران و تکیه بر خلاقیت و نوآوری اعضا تلاش می کند تا به تولید و انتشار دقیق ترین، صحیح ترین و سریع ترین محصولات خبری برای سیاستگذاران، نخبگان، تاثیرگذاران کلیدی و عموم مردم بپردازد؛ از این رو، ایرنا پیوسته روایت تاثیرگذار، به هنگام و صادقی از ایران به جهان ارائه می کند.”

*رع*