به گزارش روابط عمومی ایرنا مهدی شفیعی در این حکم ضمن قدردانی از تلاشهای باقی زاده در مسئولیت پیشین، برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

امیر باقی زاده  تا اوایل اردیبهشت ماه جاری، به مدت ۱۲ سال مدیریت اداره کل امور مالی سازمان را بر عهده داشت.

«مسعود وصلتی» اکنون مدیرکل امور مالی و ذیحسابی ایرنا است.