خدابخش مرادی نافچی روز سه شنبه در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکز زنجان فعالیت در عرصه خبر و اطلاع رسانی را کاری سخت توصیف کرد و افزود: عدم پاسخگویی بخشی از مدیران، تبیین نبودن عالمانه و مدبرانه جایگاه خبرنگار در نظام اداری، اجتماعی و سیاسی و عدم حمایت جدی از وضعیت معیشتی اصحاب رسانه در عین دشواری فعالیتشان، از دلایل سختی کار کردن در حوزه اطلاع رسانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خبرگزاری ایرنا را رسانه ای آگاهی بخش و اثرگذار دانست و ادامه داد: برخورداری ایرنا از قدمت و نیز داشتن بضاعت قوی، موجب شده است تا انعکاس رویدادها در این رسانه کارشناسی شده و دقیق باشد.
مرادی نافچی با بیان اینکه تولید خبر درست و دقیق، هنر است، اظهار داشت: از امتیازهای هر رسانه داشتن چنین مشخصه ضروری و مهمی است.
وی با بیان اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد نارضایتی و ناامیدی در جامعه هستند، تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر در انعکاس خبرها دقت لازم انجام نگیرد جامعه دچار تشویش و تشتت می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: امروز جامعه نیاز مبرم به خبر رسانی صریح، دقیق و به موقع با رویکرد امید آفرینی، اعتماد بخشی و تقویت خودباوری دارد.
وی افزود: نحوه عمل رسانه ها در ارائه و طرح نقدها نیز باید منصفانه، اثرگذار و پیش برنده باشد تا سبب بهبود امور شود.
۳۰۸۸