به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن کامل این بخشنامه که با امضای «محمدمهدی احمدی» مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به معاونان وزیر، روسای سازمان‌های تابعه و مدیران کل استان‌ها صادر شده ، چنین است:

«در پی انتشار مدارک تحصیلی مدیران در وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب دستور وزیر محترم، خواهشمند است در مکاتبات، ارجاعات و جلسات و همچنین در همایش ها، بنرهای مرتبط و بیان مجریان مراسم، از ذکر عناوین نامعتبر و غیرواقعی برای اشخاص بویژه مدیران وزارتخانه اجتناب گردد.

 از آنجا که انتظار می رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابله با این عادت ناپسند (به کار بردن عناوینی همچون دکتر و مهندس برای موارد غیرواقعی) الگو و سرآمد باشد، مقتضی است مدیران محترم در این گونه موارد، شخصا مسئولیت رفع اشتباه را عهده دار شوند

*رع*۱۵۵۱