«سید ضیاء هاشمی» امروز سه شنبه در نخستین جشنواره بین المللی «تحلیلگر برتر در حوزه سیاست خارجی» در تهران افزود: اگر هویت ملی با اعتماد اجتماعی همراه باشد، نتیجه آن مشارکت اجتماعی سطح بالا خواهد بود و مشارکت و اعتماد بالا نیز سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه جدی ترین مساله ما در جامعه امروز سرمایه اجتماعی است، خاطرنشان کرد: سرمایه انسانی ما بالاست که اگر با سرمایه اجتماعی همراه شود، آن وقت تحول ، مشارکت جمعی و بکارگیری و بسیج همه نیروها اتفاق می افتد و در نتیجه آن سرمایه اقتصادی و سیاسی جامعه ما هم رشد خواهد کرد.

هاشمی یکی از شاخص های اعتماد و مشارکت را اعتماد بین نسلی دانست و دستیابی به این شاخص را در گرو تشویق تحلیلگران و متخصصان جوان عنوان کرد.

این جامعه شناس گفت: اعتماد بین نسلی یعنی اعتماد نسل های مختلف به یکدیگر ، اعتماد نسل جوان به نسل بزرگسال، اعتماد نسل جوان به مدیرانی که سال ها در عرصه مدیریت و مشارکت فعالیت و حضور داشته اند و ما نیاز داریم این اعتماد تقویت بشود.

هاشمی تصریح کرد: اعتماد بین نسلی یک امر تعاملی و دوطرفه است. برای جلب اعتماد باید اعتماد کرد و این امر بایستی از هر دو سو اتفاق بیفتد.

وی افزود: ما نمی توانیم به جمعیت جوانمان بی اعتماد باشیم ولی توقع داشته باشیم آنها به ما اعتماد کنند. این اعتماد بین نسلی مستلزم اعتماد و اتکا به نسل جوان است تا نسل جوان هم اعتماد و مشارکت کرده و بتواند نقش آفرینی کند.

استاد دانشگاه تهران، اعتماد را دارای شاخص های عینی دانست و اظهارداشت: ما نمی توانیم فقط شعار بدهیم و توصیه کنیم و حرف بزنیم بلکه باید اعتماد داشته باشیم و اعتماد بدهیم. نشانه اعتماد، اتکا، جلب مشارکت و تفویض امور است.

هاشمی افزود: یکی از مقدمات ایجاد اعتماد، شایسته سالاری است یعنی باید زمینه و بستری فراهم شود تا شایستگان در جایگاه خود قرار بگیرند.با چنین نگاهی، تحلیلگر توانا ، عالم و کارشناس باید بتواند تحلیل خود را عرضه کند و از این تحلیل استقبال شود.

مدیرعامل ایرنا با بیان اینکه از زبان تحلیلگر باید حتی تلخ گویی را انتظار داشت و آن را تحمل کرد، افزود: اگر تحلیلگر یا مدیر یا مشارکت کننده اجتماعی، شایستگی هایی لازم را دارد باید از آن استفاده کرد چرا که شایسته سالاری یکی از وجوه عدالت اجتماعی است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: اگر در عرصه سرمایه انسانی شایسته سالاری حاکم نباشد و روابط جای ضوابط را بگیرد، از عدالت دور خواهیم شد و اعتماد و مشارکت اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین برای تحقق شایسته سالاری باید عرصه امور به دست شایستگان، بالاخص شایستگان جوان با شاخص های کلان داده شود.

وی گفت: تحولات مثبت اجتماعی، علم و تخصص، سلامت و شاخص های بهداشتی، سطح آموزش و سطح تعهدات اجتماعی در دهه های گذشته زمانی رخ داده که مشارکت نسل جوان در جامعه وجود داشته است.

هاشمی با بیان اینکه جامعه ایران جامعه ای نیست که به اتکای بیگانگان مسیر تاریخی خود را تعریف کند،بر لزوم استفاده از ظرفیت ارزشمند نسل جوان در مشارکت اجتماعی تاکید کرد.

این جامعه شناس با بیان اینکه ایران در حال حاضر از شرایط خوبی در زمینه سرمایه انسانی برخوردار است، گفت: ما اکنون در یک پنجره جمعیتی تاریخی قرار گرفته ایم. جمعیت ما جمعیت فعال ، تحصیلکرده و متخصص است و اگر نتوانیم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، این ظرفیت می تواند به یک مساله و چالش تاریخی برای کشور تبدیل شود.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی اضافه کرد: ما میلیون ها جوان تحصیلکرده با شاخص های علمی، بهداشتی و سلامت بالا داریم که می توانند در جامعه و در هر حوزه ای که وارد شوند، تحول ایجاد کنند.
سیام**۳۰۶۱**۲۰۲۱**