پیوستگی نسلی از ضرورت های پیشرفت و توسعه جامعه ما است. در زنجیره نسلی، جوانان حلقه واسط بین میانسالان و بزرگسالان با نوجوانان و کودکان هستند. اگر به درستی زمینه و بسترهای لازم برای ایفای این نقش میانجی گرانه مهیا شود، می توان امیدوار بود که اصول، ارزش ها، باورها، آرمان ها و همچنین دست آوردهای ما در حوزه های مختلف علم، فناوری، اقتصاد و غیره دست به دست به نسل های بعدی منتقل شده و از شکاف و انقطاع نسلی جلوگیری شود.

امروزه ایران در دوره پنجره جمعیتی به سر می برد. اکثر جمعیت را جوانان تشکیل می دهند. نیروی فعالی که آماده ی خدمت به جامعه است. چیزی کمتر از دو دهه فرصت داریم تا با استفاده از این نیرو نهایت استفاده را در راستای توسعه کشور ببریم.

موفقیت در این امر نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است. اعتماد بین نسلی و مشارکت بین نسلی مهمترین ارکان این سرمایه هستند. ضرورت دارد که نسلی که چهار دهه مدیریت عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره را در دست داشته است به جوانان اعتماد کند. متقابلاً باید تلاش نماید که اعتماد آنها را نیز به دست آورد. اعتماد بین نسلی امری دوجانبه است. اگر اعتماد ایحاد شود مشارکت بین نسلی آسان تر محقق خواهد شد. برای جلب اعتماد باید اعتماد کرد. ما نمیتوانیم به جمعیت جوان کشورمان بی اعتماد باشیم ولی توقع داشته باشیم آنها به ما اعتماد کنند.

تقویت سرمایه اجتماعی بین نسلی بدون توجه به شایسته سالاری به جایی نخواهد رسید. فرصت ها برای همه جوانان باید برابر باشد. عدالت اجتماعی می تواند بستر را برای تحقق شایسته سالاری فراهم کند. هرگونه رابطه گرایی در جذب جوانان برای شایسته سالاری و متعاقباً برای اهداف برنامه های توسعه به مانند سمی کشنده است. ضابطه باید جای رابطه را بگیرد. جوانان باید درجایی که شایستگی آن را دارند جذب و به کار گرفته شوند.

نباید ورود جوانان به ویژه در عرصه های مدیریتی و جایگزینی آنها با نسل قبلی مدیران به یکباره اتفاق بیافتد. جوانان باید در فرایندی تدریجی و طی رده های مختلف مدیریتی و کسب تجربه های لازم وارد عرصه های مدیریتی به ویژه در رده های بالا شوند. بدین ترتیب دانش و تجربه مدیریتی می تواند بین نسل های مختلف دست به دست شود.

یکی از مهمترین کارهایی که باید برای جذب و مشارکت جوانان انجام شود تفویض امور، تقویت جامعه مدنی و به ویژه سازمان های مردم نهاد، از یک طرف و احزاب و نظام حزبی از طرف دیگر است. فعالیت و مشارکت جوانان باید از حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و در صورت علاقمندی از فعالیت درون احزاب شروع و سپس به عرصه های مدیریتی وارد شوند.

مشارکت جوانان تنها محدود به فعالیت های مدیریتی نیست. از جوانان دامدار و کشاورز روستایی و عشایر گرفته تا تحصیل کردگان شهری، همگی در رسیدن به جامعه ای توسعه یافته و به ویژه دست یابی به توسعه پایدار نقشی مهم و کلیدی دارند. اعتماد با شعار و توصیه و نصیحت به دست نمی اید

وظیفه دولت فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور جوانان است. از یک طرف باید بتوانند در کمال آرامش و آسایش در موضوعات مورد علاقه خود آموزش های لازم را ببینند. سپس در حوزه های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات)، سیاسی و اجتماعی ملزومات فعالیت آنها مهیا شود.

اگر دولت بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد می توان انتظار ظهور کارآفرینانی را در میان جوانان داشت. کارآفرینانی که بخش قابل توجهی از بار سنگین توسعه جامعه را بر دوش بکشند. مهم است که تفکر کارآفرینی در جامعه رواج یابد اما نباید فراموش کرد که در هیچ کجای دنیا همه کارآفرین نمی شوند. بسترهای لازم فراهم می شود و در میان عده کثیری که دست به اقدامات کارآفرینانه می زنند تعداد معدودی موفق می شوند و لی همین عده بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات را رقم می زنند.

دنیا به شدت تغییر کرده و پیوسته و با سرعت در حال تغییر است. امروزه هم در داخل کشور و هم در دنیای خارج تغییراتی در اقتصاد، تکنولوژی، سبک زندگی و سایر عرصه ها به وجود آمده است که تفاوتی عمیق با گذشته ایجاد کرده است. دیگر در بسیاری از عرصه ها جایی برای مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران قدیمی نیست. شاید اجرای قانون بازنشستگی یکی از نشانه های درک این امر مهم است.

همانطور که مقام معظم رهبری در بیانه گام دوم انقلاب فرمودند: راه طی شده در گام اول انقلاب فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله ی این مسیر که به گمان زیاد به دشواریِ گذشته ها نیست، باید با همت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان، در همه ی میدان های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخلاق و معنویت و عدالت، باید شانه های خود را زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته ی اسلامی بسازند.