متن کامل اطلاعیه معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات ایرنا که امروز یکشنبه در اختیار روابط عمومی سازمان قرار گرفت، چنین است:

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند از امروز سامانه اتوماسیون اداری کاتب، بر روی اینترانت کشوری قرار گرفت. لذا امکان دسترسی به کاتب از طریق آدرس kateb.irna.ir و از خارج از سازمان بدون استفاده از پراکسی و VPN امکان پذیر است.

کلیه همکاران از داخل کشور می توانند از این امکان برای دسترسی به کارتابل خود استفاده نمایند،

بدیهی است همکاران محترم در دفاتر خارج از کشور باید همچنان با روال گذشته از این سامانه استفاده نمایند.

حوزه معاونت فنی