به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین است:

جناب آقای دکتر سیدضیاء هاشمی 

مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه شورای فرهنگی – اجتماعی وزارت متبوع، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای معاونان به عنوان عضو این شورا منصوب می شوید .

انتظار می رود با حضور منظم در جلسات شورا و اجرای مصوبات آن، این وزارت خانه را در تحقق اهداف آیین نامه یاد شده یاری فرمایید .

سید عباس صالحی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

و رئیس شورا  

 

*رع*