«حسن سلامی» امروز دوشنبه به پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی ایرنا گفت: پس از اعلام فراخوان جشنواره و در مهلت اعلام شده برای آثار از اول اردیبهشت تا هشتم خردادماه جاری، در مجموع ۱۰۰۷ اثر به این جشنواره ارسال شده است.

وی شمار کل شرکت کنندگان در جشنواره را ۳۵۹ نفر اعلام کرد که از این تعداد ۲۱۶ نفر مرد (معادل ۶۰ درصد کل شرکت کنندگان) و ۱۴۳ نفر زن (معادل ۴۰ درصد) هستند.

رییس اداره نظارت و ارزشیابی اخبار گفت: از نظر تشکیلات اداری، بیشترین میزان مشارکت از سوی همکاران اداره کل اخبار استانها صورت گرفته است به گونه ای که ۲۲۱ نفر از همکاران این بخش با ۶۲۸ اثر (حدود ۶۲ درصد کل آثار) در نخستین جشنواره تولیدات ایرنا شرکت کرده اند.

وی افزود: پس از استانها، ادارات کل اخبار داخلی با ۵۴ نفر و ۱۵۴ اثر (معادل ۱۵ درصد)، چندرسانه ای با ۳۳ نفر و ۸۸ اثر (معادل ۹ درصد)، اخبار خارجی با ۳۱ نفر و ۸۳ اثر (معادل ۸ درصد) ، پژوهش با ۱۴ نفر و ۳۷ اثر (نزدیک ۴ درصد)، حوزه مدیرعامل با دو نفر و ۶ اثر (حدود درصد) و صفحه اول نیز یک نفر با ۳ اثر ( کمتر از نیم درصد) شرکت کرده اند.

سلامی از سه نفر از بخشهای دیگر سازمان نیز خبر داد که با ۸ اثر در جشنواره تولیدات ایرنا حضور دارند.

وی گفت که از نظر قالب های آثار نیز بیشترین آثار شرکت کننده مربوط به بخش گزارش با ۴۰۰ اثر (۴۰ درصد) است و پس از آن، مصاحبه ۱۸۷ اثر (۱۸/۸) ، یادداشت ۱۱۴ اثر (۱۱ درصد) و خبر ۹۰ اثر (نزدیک ۹ درصد) قرار دارند.

به گفته رییس کمیته اجرایی نخستین جشنواره تولیدات ایرنا، گزارش تصویری هم با ۸۹ اثر (حدود ۹ درصد)، تحلیل ۳۹ اثر (حدود ۴ درصد)، فیلم ۳۵ اثر (۳/۵ درصد) ، اینفوگرافی ۱۳ اثر (بیش از یک درصد)، ترجمه ۱۲ اثر (حدود یک درصد)، بولتن ۹ اثر (نزدیک یک درصد)، موشن گرافی ۸ اثر، نظرسنجی ۶ اثر و صدا ۵ اثر (زیر یک درصد کل آثار شرکت کننده) در این جشنواره حضور دارند.

سلامی گفت که آثار دریافتی در دو مرحله توسط هیات داوران به سرپرستی استاد فریدون صدیقی دبیر علمی جشنواره تولیدات ایرنا مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت تا سرانجام، آثار برتر در مراسمی که به مناسبت ۱۷ مرداد روز  خبرنگار برگزار خواهد شد، معرفی شوند.

به گفته برگزارکنندگان جشنواره، قرار است به پدیدآورندگان آثار برتر، جوایز نفیس و امتیازات ارزشمندی اعطا شود.

*رع* ۱۵۵۱