«حمید نادگران» در دیداری که هفته جاری با رئیس، سردبیران و خبرنگاران مرکز خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در استان فارس داشت، افزود: دانشگاه شیراز این ظرفیت را دارد که در هر هفته از سال تحصیلی یک میزگرد تخصصی را با همکاری ایرنا برگزار کند.

وی با بیان این که “تقویت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسیر رسانه می‌گذرد”، تصریح کرد: رسانه‌ها و به ویژه ایرنا می‌توانند مسائل حوزه‌های تخصصی دانشگاهی را با بدنه جامعه به اشتراک بگذارند.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: این دانشگاه و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان خبرگزاری رسمی و ملی کشور، می‌توانند در حوزه اطلاع رسانی فعالیت‌های علمی و دستاوردهای دانشگاهی همکاری کنند.

نادگران گفت: پیگیری روند فعالیت‌های آزمایشگاهی و هدایت آن به سمت تولید انبوه یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند مورد توجه مشترک ایرنا و دانشگاه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: خبرگزاری ایرنا همچنین به مثابه پل ارتباطی دولت، مردم و سازمان‌ها می‌تواند زبان گویای این دانشگاه در طرح مسائل و تنگناهای ناشی از کمبود بودجه و دیگر مشکلات جاری باشد.

«سیداحمد نجفی » رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان فارس نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه فعالیت ۸۵ ساله این خبرگزاری ملی، از تحکیم ارتباط رسانه و دانشگاه به عنوان ماموریت سازمانی فراروی این رسانه در دوره کنونی مدیریت یاد کرد.

وی در این راستا، آمادگی ایرنا را برای تحکیم مناسبات دانشگاه، رسانه و جامعه اعلام و پیشنهاد برگزاری میزگردهای تخصصی مشترک با حضور استادان دانشگاه را ارائه کرد که با استقبال رئیس دانشگاه شیراز همراه شد.

در این نشست که در فضایی صمیمی و به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد، سردبیران و خبرنگاران ایرنا فارس به طرح دیدگاه‌های خود در راستای تقویت مناسبات دانشگاه و رسانه و دغدغه‌های دانشجویان پرداختند.

بازدید اهالی ایرنا فارس از مرکز شتابدهنده کوانتوم دانشگاه شیراز و آگاهی از ظرفیت‌های این دانشگاه در زمینه توسعه کسب و کارهای نوین از حاشیه‌های این دیدار بود.

*رع*