داوطلبان مذکور موظفند جهت مصاحبه تخصصی شغلی با به همراه داشتن مدارک ذیل و براساس جدول زمانبندی به

شرح ذیل به آدرس: تهران،خیابان ولیعصر،مقابل دوراهی سیدجمال الدین اسدآبادی،

نبش کوچه مجلسی، شماره ۱۹۴۳ سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است معرفی داوطلب برای مصاحبه هیچگونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی کند.

ضمناً عدم مراجعه در تاریخ اعلام شده به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

داوطلبان لازم است مدارک ذیل را در روز مصاحبه استخدامی همراه داشته باشند:

۱-گواهی معتبری که معدل مدرک تحصیلی داوطلب در آن ذکر شده باشد.

۲-مدرک زبان انگلیسی معتبر (TOLIMO-MSRT-TOFEL-IELTS).

۳-برگزیدگان علمی دانشجویی، مقتضی است داوطلبانی که رتبه اول در مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود را دارا می باشند، کارنامه تحصیلی خود را که رتبه داوطلب در آن ذکر شده و یا گواهی معتبر از دانشگاه را در روز مصاحبه ارائه کنند. همچنین ارائه گواهی معتبر برای برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ضروری است.

۴-گواهی چاپ مقاله و یا ارائه مقالات علمی– پژوهشی (داخلی و خارجی)، علمی – ترویجی (داخلی و خارجی)، مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر ملی نمایه شده در ( CIVILICA و یا ISC )  و همایش های بین المللی.

۵-کتاب تالیفی یا ترجمه.

۶-ثبت اختراع،گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصلاح (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا بنیاد ملی نخبگان).

۷-کسب مقام در جشنواره های علمی و هنری؛ کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) و فناوری، هنری، فرهنگی وادبی،دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمایی.

۸-گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL) از مراکز و موسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور.

۹- داشتن مدرک معتبر نرم افزار تخصصی مرتبط با شغل (ارائه گواهینامه آموزشی مرتبط با عنوان شغل)

 

” تاریخ و ساعت حضور در مصاحبه تخصصی”

جدول زمانبندی مصاحبه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
حسابدار  تهران – تهران ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۸/۳۰
مسئول خدمات مالی  تهران – تهران ۹
کارشناس حراست فیزیکی تهران – تهران ۹/۳۰
کارشناس حراست نیروی انسانی تهران – تهران ۱۰
جدول زمانبندی مصاحبه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
کارشناس برنامه و بودجه  تهران – تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۸/۳۰
کارشناس امور آموزشی تهران – تهران ۹
کارشناس شبکه  تهران – تهران ۹/۳۰
کارشناس امور ساختمان و تاسیسات  تهران – تهران ۱۰
جدول زمانبندی مصاحبه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
عکاس و فیلمبردار (اداره تولید عکس) تهران – تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۸/۳۰
کارشناس عکس و فیلم خبری (اداره تولید فیلم) تهران – تهران
جدول زمانبندی مصاحبه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
خبرنگار (۱) تهران – تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ۸/۳۰
خبرنگار (۲) تهران – تهران
خبرنگار (۳) تهران – تهران
خبرنگار (۴) تهران – تهران
جدول زمانبندی مصاحبه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
خبرنگار خراسان شمالی – بجنورد ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۸/۳۰
خراسان رضوی – مشهد
گلستان – گرگان
بوشهر – بوشهر
خوزستان – اهواز
همدان – همدان
سیستان و بلوچستان – زاهدان
تهران – تهران
جدول زمانبندی مصاحبه روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
کارشناس امور خبری (۱) تهران – تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۸/۳۰
کارشناس امور خبری (۲) تهران – تهران
جدول زمانبندی مصاحبه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
شغل محل مورد تقاضا تاریخ حضور ساعت حضور
کارشناس امور خبری (۳) تهران – تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۸/۳۰

 

*رع*