مدیرعامل ایرنا تأکید بر استقلال و آزادی رسانه‌ها دارد و معتقد است که رسانه‌ها باید از آزادی‌های لازم برخوردار باشند و بتوانند در کنار بیان نقاط قوت، ضعف‌ها را هم بیان کنند تا مسئولین از این ضعف‌ها مطلع شوند. چون این کار نه تنها تضعیف مسئولین نیست بلکه در نهایت به نفع منافع و مصالح ملی و حتی خود مسئولان است.

بنابر این نقد دولت و نهادهای مختلف، حتی خود رسانه‌ها، می‌تواند در جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف جامعه باشد. البته رسانه‌های رسمی که از بودجه بیت المال ارتزاق می‌کنند باید توجه داشته باشند که تضعیف نهادهای رسمی کشور توسط آنها خلاف اخلاق و خلاف کار حرفه‌ای است. رسانه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند حق ندارد ساز ناکوک یأس و ناامیدی بزند و باید در جهت تحقق منافع و مصالح ملی گام بردارد.

وی همچنین تصریح کرد: به اعتقاد من رسانه باید بتواند بر اساس دیدگاه خودش نقد کند. حتی می‌تواند نقدهای پررنگ داشته باشد. اینجا ما باید قضاوت را بر عهده مخاطبان بگذاریم. ما نمی‌توانیم و نباید رسانه را مجبور کنیم که اگر یک نقطه ضعف را گفت یک نقطه قوت را هم بگوید. اگر رسانه‌ای فقط به نقاط قوت متمرکز شود و اصلاً نقاط ضعف را مطرح نکند مخاطب می‌تواند راجع به آن قضاوت کند. اما اگر رسانه‌ای با ارتزاق از بیت المال فقط بر نقاط ضعف تمرکز کند مصداق سیاه نمایی است. ولی رسانه‌های خصوصی اگر در چارچوب قانون نقاط ضعف را مطرح می‌کنند، به اعتقاد من نباید مانع فعالیت آنها شویم.

تیر ماه سال ۵۹ مسئولان وقت خبرگزاری ایرنا دیداری را با حضرت امام (ره) داشته اند. در آن دیدار امام (ره) می‌فرمایند «می خواهیم کسی در رأس این مؤسسه باشد که درست آنچه هست بگوید و بنویسد.» بعد هم می‌فرمایند «خبرگزاری پارس باید مورد تصفیه قرار بگیرد و از کسانی که هیچ گونه وابستگی به این گروه و آن گروه ندارند استفاده شود. تا مؤسسه مذکور را در جهت اهداف انقلاب اسلامی بازسای نمایند.» با توجه به این فرمایش حضرت امام، آیا رسانه‌های ما توانسته اند آنچه هست را «درست بگویند و بنویسند» و نگاه جناحی را از رسانه‌های کشور حذف کنند؟

در شرایط ابتدای انقلاب حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب آرمان‌هایی را ترسیم و مردم هم با این آرمان‌ها همراهی کرده بودند و فضای جامعه یک فضای انتقادی نسبت به سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی باقیمانده از رژیم گذشته در آن زمان بود.

در شرایطی که جامعه انقلابی شکل می‌گرفت، طبعاً توقع این بود که شفافیت در همه چیز جریان داشته باشد و ندای عدالت طلبی از هر مجموعه‌ای برخواسته شود. استقلال، آزادی، مردم گرایی، صمیمیت و شفافیت، آرمان‌ها یا مطالبات عمومی بود که همه جا مطرح می‌شد. بنابر این امام از رسانه آن زمان هم این توقع را داشتند که بتواند راوی صادق وقایع باشد و بتواند چهره واقعی، دقیق، انقلابی و مطالبه مردم را منعکس کند و آرمان‌های انقلاب را به جامعه جهانی منعکس کند. البته اینها آرمان‌هایی است که کم و بیش قابل تحقق هست؛ اگرچه به هر نقطه‌ای برسد ما می‌توانیم نقطه بالاتر را توقع داشته باشیم.

ولی در تحولات مختلفی که اتفاق می‌افتد ممکن است یک رسانه به نهادی وابستگی پیدا کند و از استقلال رسانه‌ای فاصله بگیرد. در واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ممکن است محذوراتی برای رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های رسمی، ایجاد شود که ملاحظات بر کارشان سایه بیندازد. حتی برای رسانه‌های غیر رسمی هم ممکن است محدودیت‌هایی باشد که نتوانند رسالت خود را به طور کامل ایفا کنند.

ولی وقتی امام مطرح می‌کند که رسانه باید بتواند همه واقعیت‌ها را بیان کند باید دید که این واقعیت‌ها چه ویژگی‌هایی دارد. جامعه انقلابی مطالبه این را دارد که همه تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها، رفتارها و اقدامات در راستای مطالبات ملی باشد. مطالبات یک جامعه انقلابی آرمان طلبانه است. واقعیت‌های جاری در جامعه لزوماً منطبق بر آرمان‌ها نیست. اینجا رسانه دچار یک تعارض می‌شود. یعنی از یک سو واقعیت‌هایی را می بیند که لزوماً مطلوب نیستند و از سوی دیگر در معرض این مطالبه قرار می‌گیرد که باید این نامطلوبی ها و ناخوشایندی‌ها را منعکس کند. انعکاس ناخوشایندی‌ها ممکن است باعث رنجش خاطر عده‌ای شود که به نوعی مورد مطالبه قرار می‌گیرند.

به نظر شما منعکس نکردن این واقعیت‌ها چه آسیبی به کار حرفه‌ای رسانه می‌رساند؟

رسانه در معرض یک تعارض قرار دارد. یک سوی این تعارض مطالبات آرمان‌های ملی و انقلابی و سوی دیگر انتظارات و محذوراتی است که تعاملات رسمی ایجاد می‌کند. به ویژه برای رسانه رسمی این تعارض جدی تر است. اگر این محدودیت‌ها از ناحیه نهادهای رسمی تشدید شود نتیجه این می‌شود که رسانه‌های رسمی مرجعیت خود را از دست می‌دهند.

رسانه‌های رسمی نظام و رسانه‌های غیر رسمی و مردمی کشور اگر بخواهند راوی صادق باشند باید هزینه‌هایی بپردازند؛ از ناحیه نهادهایی که جایگاهی در قدرت و توان اثرگذاری در جامعه دارند. اگر بخواهند تابع اقتضائات رسمی و نهادهای قدرت باشند مخاطبان خود را از دست می‌دهند.

امام در این شاخص مطرح می‌کند که رسانه باید راوی صادق باشد و باید بتواند واقعیت‌ها را به مردم منعکس کند و مردم را محرم بداند. امام یک رهبر انقلابی آرمان خواه و برای رسانه‌ها هم یک آرمان طلبی قائل است. اگر رسانه بخواهد آرمان طلب باشد باید هزینه اش را هم بپردازد. البته به این معنا نیست که رسانه نمی‌تواند آرمان طلب باشد؛ بلکه رسانه برای آرمان طلبی هزینه‌های زیادی باید بپردازد. جاهایی می‌تواند این هزینه را بپردازد و جاهایی هم نمی‌تواند آنها را بپردازد؛ جاهایی می‌خواهد بپردازد و ممکن است جاهایی هم نخواهد این هزینه‌ها را بپردازد.