به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم دکتر هاشمی، چنین است:

برادر گرامی جناب آقای منصور فلسفی

سلام علیکم

نظر به عزیمت برادر گرامی جناب آقای محمدرضا نادری گیسور به مناسک حج، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، بدین وسیله به عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روایط عمومی ایرنا منصوب می شوید .

موفقیت جنابعالی را در انجام مسئولیت ها و وظایف محوله آرزو می کنم .

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

 

*رع*۱۷۱۰