سیدضیا هاشمی روز یکشنبه در نشست هیات داوران مرحله نهایی نخستین جشنواره ایرنا که در ساختمان مرکزی خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، گفت: این جشنواره و حضور اساتید برجسته برای داوری، ارزشمند، الگوساز، مشوق و حرکت آفرین است.

وی افزود: جایگاهی که هم اکنون ایرنا در آن قرار دارد، آنچه باید باشد نیست؛ زیرا این خبرگزاری سابقه ای بیش از ۸۰ سال دارد و با توجه به تغییراتی که در حوزه خبر و حتی دیگر ساختارها انجام داده، همچنان با مطلوب فاصله دارد.

هاشمی با بیان اینکه باید از ایرنا توقع داشت، در مسیر بهتر شدن باشد، افزود: از ایرنا به دلیل پشتوانه دولتی و تاریخی بیش از دیگر خبرگزاری‌ها این انتظار وجود دارد.

وی از تدوین برنامه راهبردی چشم انداز سه ساله در ایرنا خبر داد و گفت: تربیت ۲۰ خبرنگار برجسته فراملی تا سال ۱۴۰۰ از جمله برنامه های خبرگزاری جمهوری اسلامی است.

هاشمی یکی از برنامه‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی را معرفی چهره های علمی و دانشگاهی به جامعه دانست و گفت: ایرنا می تواند محملی برای گفت وگوی های ملی باشد که این مستلزم تقویت پیوند اساتید و صاحبنظران است.

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا برگزاری نخستین جشنواره تولیدات ایرنا را زمینه ای برای این تعاملات دانست و اضافه کرد: با تقویت این جشنواره امیدواریم در آینده، ایرنا جشنواره رسانه ها را برگزار کند.

*رع*۱۷۱۰