به گزارش روابط عمومی ایرنا، «حسن سلامی» دبیر اجرایی جشنواره امروز (سه شنبه) گفت: اعضای هیئت داوران جشنواره آخرین نشست مرحله نهایی داوری را سی ام تیر در اتاق کنفرانس ساختمان مرکزی برگزار و کدهای افراد برگزیده و شایسته ی قدردانی را برای دبیرخانه ارسال کردند.
وی تعداد و درصد شایستگان قدردانی و آثار آن ها، همچنین افراد برگزیده (نفرات اول تا سوم) و آثارشان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱ – تعداد شایستگان قدردانی و آثار آنان
الف – تعداد کل : ۳۲ نفر با ۳۳ اثر
تعداد خانم: ۱۱ نفر معادل ۳۴/۳۷درصد
تعداد آقا : ۲۱ نفر معادل ۶۵/۶۲ درصد
ب) حوزه های خبری:
داخلی : ۹ نفر معادل ۲۸/۱۲ درصد
خارجی : ۰
استانی : ۱۴ نفر معادل ۴۳/۷۵ درصد
چندرسانه ای : ۸ نفر معادل ۲۵ درصد
پژوهش : ۱ نفر معادل ۳/۱۲ درصد
ج) تعداد آثار بر مبنای قالب (رشته) : ۳۳ اثر
گزارش: ۹ اثر معادل ۲۷/۲۷ درصد
مصاحبه (گفت وگو): ۱۰ اثر معادل ۳۰/۳۰ درصد
یادداشت: ۳ اثر معادل ۹/۰۹درصد
خبر: ۳ اثر معادل ۹/۰۹درصد
تحلیل : ۱ اثر معادل۳/۰۳درصد
گزارش تصویری(عکس): ۳ اثر معادل ۹/۰۹ درصد
فیلم : ۱ اثر معادل ۳/۰۳ درصد
اینفوگرافی (داده نما): ۱ اثر معادل ۳/۰۳درصد
موشن گرافی (تصویر متحرک) : ۲ اثر معادل ۶/۰۶ درصد
۲- تعداد برگزیدگان و آثار آنانالف – تعداد کل : ۵۴ نفر با ۵۸ اثر

الف – تعداد کل : ۵۴ نفر با ۵۸ اثر

تعداد خانم: ۲۵ نفر معادل ۴۶/۲۹ درصد
تعداد آقا : ۲۹ نفر معادل ۵۳/۷۰درصد

شمار منتخبان اول: ۱۷ نفر حدود ۳۱ درصد

شمار منتخبان دوم ۱۸ نفر حدود ۱۳ درصد

شمار منتخبان یوم ۱۹ نفر ۳۵ درصد
ب) حوزه های خبری: ۵۴ نفر
داخلی : ۶ نفر معادل ۱۰/۳۴ درصد
خارجی : ۱۳ نفر معادل ۲۴/۱۳ درصد
استانی : ۱۶ نفر معادل ۲۷/۵۸ درصد
چندرسانه ای : ۱۲ نفر معادل ۲۴/۱۳ درصد
پژوهش : ۶ نفر معادل۱۲/۰۲درصد
صفحه اول : ۱ نفر معادل ۱/۷۲درصد
ج) تعداد آثار بر مبنای قالب (رشته) : ۵۸ اثر
گزارش: ۵ اثر معادل ۸/۶۲ درصد
مصاحبه: ۶ اثر معادل۱۰/۳۴ درصد
یادداشت: ۴ اثر معادل ۶/۹۸ درصد
خبر: ۳ اثر معادل ۵/۱۷ درصد
تحلیل : ۳ اثر معادل ۵/۱۷درصد
ترجمه و برون مرزی: ۱۴ اثر معادل ۲۴/۱۳درصد
بولتن : ۳ اثر معادل۵/۱۷درصد
نظرسنجی : ۴ اثر معادل ۶/۸۹ درصد
گزارش تصویری(عکس): ۳ اثر معادل ۵/۱۷ درصد
فیلم : ۴ اثر معادل ۶/۸۹ درصد
صدا: ۲ اثر معادل ۳/۴۴درصد
اینفوگرافی ( داده نما): ۵ اثر معادل ۸/۶۲درصد
موشن گرافی( تصویر متحرک): ۲ اثر معادل ۳/۴۴ درصد
سلامی اظهار کرد: در مرحله نخست داوری از میان یک هزار و هفت اثر ارسالی به دبیرخانه، ۳۳۹ اثر به مرحله نهایی راه یافت. در این مرحله ۸۵ گزارش، ۶۷ گزارش تصویری (عکس)، ۵۸ اثر چند رسانه ای شامل فیلم، تصویر متحرک (موشن گرافی)، داده نما (اینفوگرافی) و صدا، ۴۱ مصاحبه، ۳۱ یادداشت، ۲۱ خبر، ۱۱ تحلیل، ۱۰ ترجمه، ۹ بولتن و ۶ نظرسنجی توسط داوران مرحله نهایی ارزیابی شد.
وی گفت: ۱۳ استاد دانشگاه و کارشناس زیر نظر «فریدون صدیقی» دبیرعلمی جشنواره ، مرحله ی اولیه و نهایی داوری را از ۲۵ خرداد تا سی ام تیر ۹۸ انجام دادند و نفرات اول و دوم و سوم هر رشته، نیز آثار شایسته ی قدردانی را انتخاب کردند.
در مهلت تمدید شده و چهل روزه ثبت نام یعنی از یکم اردیبهشت تا پایان روز هشتم خرداد ۹۸ تعداد ۱۰۰۷ اثر تولیدی از ۳۵۹ همکار ادارات کل استان ها، داخلی، خارجی، چندرسانه ای، پژوهش، حوزه مدیرعامل و صفحه اول در ۱۳ رشته یا قالب به دبیرخانه ارسال شد.

اسامی شایستگان قدردانی و نفرات اول ، دوم و سوم برگزیده هر رشته در مراسم ویژه روز خبرنگار ۱۴ مردادد اعلام خواهد شد.
۱۴۵۹