«سید ضیا هاشمی» روز شنبه در دیدار «نادر ثناگو مطلق» مدیرعامل فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز ضمن تبریک به مناسبت موافقت هیات وزیران با توسعه فعالیت‌های فرودگاه پیام به پروازهای مسافری و آموزشی گفت: تلاش‌های شما در عرصه اقتصادی و ارتباطی قابل تقدیراست.

وی با اشاره به استقرار صنایع دانش بنیان، های تک، آی.سی.تی و آی.تی در منطقه ویژه اقتصادی پیام ادامه داد: فرودگاه پیام و منطقه ویژه این فرودگاه در این شرایط حساس در عرصه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی داشته و می‌تواند برای اشتغال جوانان برنامه‌ریزی داشته باشد.

مدیر عامل ایرنا با اشاره به برنامه منطقه ویژه برای حضور شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از استارت آپ‌ها افزود: اینکه شاهد حضور کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان در این منطقه اقتصادی هستیم،ارزشمند است.

هاشمی با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس اخبار و رویدادها گفت: برای انعکاس اخبار و خدمات ارائه شده توسط فرودگاه پیام در کنار شما هستیم. البته ایرنا رسانه دولت – ملت است و علاوه بر انعکاس خدمات و تلاش‌ها، مطالبات ملت را نیز بازگو خواهد کرد.

مدیرعامل ایرنا با اشاره به فعالیت‌های فرودگاه پیام در حوزه آی.سی.تی گفت: از آنجایی که تکنولوژی‌های جدید آینده کشور را ترسیم خواهد کرد، یکی از نکات ممتاز این مجموعه استفاده از این ظرفیت است.

وی ادامه داد: نگاه ایرنا به فرودگاه پیام یک نگاه ملی است و ما امیدوار هستیم با توسعه اقتصادی این مجموعه شاهد رشد و توسعه وضعیت اقتصادی کشور باشیم.