به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است: امیدوارم با بهره گیری از تجربه و توانمندی همکاران، هماهنگی با مدیران سازمان و تعامل سازنده با مدیران، نخبگان و رسانه های استان، نسبت به پوشش جامع، دقیق، سریع و خلاقانه اخبار و رویدادها و نهایتاً ارتقای منزلت و موقعیت ایرنا در استان موفق باشید.