جوانشیر در این دیدار گفت:از رسانه ها انتظار می رود مشکلات و انتظارات را شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایرنا به  خاطر اطلاع رسانی مناسب تشکر می کنیم  و روز خبرنگار را به اصحاب رسانه استان تبریک می گوییم.

۱۷ مرداد ماه مصادف با سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف افغانستان روز خبرنگار نامگذاری شده است

اکبر بهاروند رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز البرز نیز از حضور مدیرکل بیمه سلامت و سایر مسئولان این اداره کل در ایرنا تشکر و قدردانی کرد.

۷۴۱۰/ ۶۱۵۵