قابل توجه همکاران گرامی

دوره آموزشی ( مصاحبه خبری ) به مدت ۶ ساعت به صورت حضوری توسط استاد فریدون صدیقی برگزار می شود . همکاران محترم شاغل در حوزه معاونت خبر شاغل در سازمان مرکزی جهت ثبت نام می توانند با مراجعه به سامانه آموزش فراگیران به نشانی jam.irna.net منوی تقویم آموزشی جهت ثبت نام در دوره از تاریخ ۹۸/۱۱/۱ لغایت پایان وقت اداری ۹۸/۱۱/۰۵ برای شرکت در دوره اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تایید مدیر مربوطه ثبت نام در دوره نهایی می شود .

روز و تاریخ برگزاری دوره دوشنبه ۷ و سه شنبه ۸ بهمن ماه 

ساعت برگزاری ۱۰:۰۰-۱۲:۳۰

 

*رع*۱۷۱۰