کانون بازنشستگان ایرنا با بهره مندی معنوی و مادی حامیان خود، به  منظور ثبت و ضبط بخشی از تاریخ شفاھی سازمان خبرگزاری جمھوری اسلامی،  نخستین جشنواره خاطره نویسی را با اعلام فراخوان حاضر ویژه پیشکسوتان این رسانه مادرتخصصی برگزار می کند.

از پیشکسوتان گرامی و علاقمند دعوت می شود با شرکت در این فراخوان و نگارش خاطرات جذاب و به یاد ماندنی دوران خدمت و اشتغال خود در بخش ھای مختلف سازمان برگی از تاریخ شفاھی ایرنا را رقم زنند.

شرایط و ضوابط شرکت :

–  این فراخوان مختص تمامی بازنشستگان و پیشکسوتان ایرناست که در بخش ھای مختلف اعم از فنی، اجرایی و خبر فعالیت داشته اند.

–   موضوع خاطرات آزاد است.

–   ھر فرد امکان ارسال سه اثر را دارد.

–  خاطرات می تواند مربوط به خود فرد یا فرد دیگری از پیشکسوتان ایرنا باشد.

– پیشکسوتانی که مایلند به صورت شفاهی خاطرات خود را بیان نمایند با شماره تلفن ۰۹۱۰۹۰۸۰۶۶۵ دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایند تا امکان ثبت خاطرات آنان فراهم شود.

–   ذکر تاریخ و مکان وقوع خاطره به منظور ثبت دقیق آن در تاریخ شفاھی لازم است.

–  در صورتی که خاطره ارسالی قبلا در رسانه دیگر به چاپ رسیده است حتما ذکر شود. اما

ارسال آن منعی ندارد.

–  هر خاطره حداکثر در متنی با ٣٠٠٠ کلمه تنظیم شود.

– تا آنجا که برای شما مقدور است خاطرات به صورت تایپ شده ھمراه فایلword ارایه شود.  – پیوست عکس و تصویر دست خط ھای قدیمی یا بخشی از دستورالعمل ھا و بخشنامه ها که  ممکن است در ارشیو شخصی متقاضی موجود باشد، در بررسی متن ارایه شده  موثر است اما الزامی نیست .این مستندات در چاپ کتاب استفاده خواهد شد .

– یادآوری و تشریح صحنه های رویدادهای مربوط به خاطرات و اعلام محرمانه های شغلی که جذابیت های خود را داشتند در بررسی متن موثر خواهد بود.

نحوه ارزیابی آثار :

– خاطرات ارسالی، توسط ھیات داوران، بررسی و بھترین خاطرات به عنوان اثرات برتر

انتخاب می شود.

– خاطرات برتر علاوه بر کسب جایزه از سوی کانون و ایرنا در کتابی که به ھمین منظورمنتشر می شود  امکان چاپ می یابد.

– از آنجا که  تمامی خاطرات ارزشمند ھستند لذا آثار ارسالی در کانون حفظ و به تناوب جھت انتشار در صفحه کانون در سایت روابط عمومی سازمان و یا روزنامه  ایران به  این رسانه  ھا ارایه  می شود

معیارهای داوری در انتخاب آثار شفاهی :

  • اهمیت موضوع رویداد
  • جذابیت آن
  • تاثیر گذاری مطلب
  • روان گوی راوی

معیارهای داوری در آثار مکتوب:

  • انتخاب سوژه
  • نثر روان و شیوا و درست نویسی
  • ساختار نوشتار
  • صحنه پردازی مطلوب و فضا سازی مناسب
  • خلاصه نویسی

 

نحوه ارسال آثار :

– ارسال به  آدرس ایمیلkanoonirna98@yahoo.com

– ارسال به کانال کانون از طریق آی دی مدیر کانون به نشانیkanoonirna1@

– ارسال از طریق پست به دبیرخانه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به شماره صندوق پستی ۱۵۸۷۵- ۴۵۶۶

– مراجعه مستقیم به  دفتر کانون به  ادرس خیابان فتحی شقاقی پلاک ۴۷ واحد ۵                  تلفن تماس جھت ھماھنگی ۰۹۱۰۹۰۸۰