به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

سرکار خانم عصمت سلیمانی
با توجه به تعهد و تجربه سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سردبیر گروه نظرسنجی های خبری” منصوب می شوید.
فعالیت برنامه محور، تلاش برای ارتقای کیفی برنامه ها و بهره گیری از ظرفیت های علمی و دانشگاهی کشور در بررسی و تحلیل مسایل اجتماعی و فرهنگی در گزارش های تولیدی از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است.
لازم می دانم از خدمات و تلاش های سرکار خانم پونه پورقاسمی در دوره مسئولیت قدردانی کرده و توفیق و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم.

سید ضیاء هاشمی

ر ع ۱۶۹۳