.به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

سرکار خانم شهربانو جمعه

با توجه به تعهد و تجربه سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “معاون اداره کل اخبار چندرسانه ای ایرنا ” منصوب می شوید. برنامه ریزی  برای رشد فعالیت های برنامه محور، تلاش برای ارتقای کیفی برنامه ها واهتمام به  توسعه برون دادهای چندرسانه ای ایرنا با بهره گیری از ظرفیت های جدید ایجاد شده در این بخش از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است.لازم می دانم از خدمات و تلاش های آقای محمدرضا علی مددی در دوره مسئولیت قدردانی کرده و توفیق و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم.

سید ضیاء هاشمی

 

رع/۳۲۳۷