به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم مدیرعامل سازمان، به شرح زیر است:
جناب آقای سید سعید حسینی
نظر به تعهد و تجربه جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم خبر به عنوان ” معاون اداره کل اخبار استانها” منصوب می شوید. برنامه ریزی در راستای توسعه فعالیت های استانی ایرنا با توجه به ظرفیت های جدید ایجاد شده در حوزه های مختلف خبری ایرنا، سازماندهی نیروها و نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی سازمان در حوزه استانی از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است. لازم می دانم از خدمات و تلاش های جناب آقای حسین نوروزیان در دوره مسئولیت قدردانی کرده توفیق و سربلندی روز افزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم
سید ضیاء هاشمی