به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

سرکار خانم مهسا شریفی
با توجه به تعهد و تجربه سرکار عالی و به پیشنهاد معاون محترم خبر به موجب این ابلاغ به عنوان ” سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی ” منصوب می شوید. توسعه و تداوم فعالیت های گروه، فعالیت برنامه محور و تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی در گزارش های تولیدی و توجه ویژه به جدیدترین دستاوردهای علمی و رسانه ای کشور از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است. لازم می دانم از خدمات و تلاش های سرکار خانم شهربانو جمعه در دوره مسئولیت قدردانی کرده توفیق و سربلندی روز افزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم..
سید ضیاء هاشمی