جناب آقای محمد حسن اوغلی 

نظر به تعهد، دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت ” معاون دفتر فرابری و امنیت داده ها “ منصوب می شوید.

استفاده از فناوری و روش های نوین برای ساماندهی بسترهای زیرساختی، ایجاد راهکارهای امنیتی امن، نظارت بر سامانه های ذخیره اطلاعات، به روزرسانی وصله های امنیتی سرورها، ایجاد زیرساخت های فنی مطلوب، صیانت از اسناد و اطلاعات خبری، ساماندهی و پاسخگویی به نیازهای فنی دفاتر و مناطق خبری داخل و خارجی ونیز رفع نارسایی ها و موانع فنی با همراهی و هماهنگی سایر حوزه های مهندسی از ماموریت های مهم جنابعالی در این مسئولیت است.

امید است با اتکا به عنایات خداوند متعال همه تلاش ها و کوشش های خود را در جهت تحقق بیشتر اهداف سازمان به کار گیرید. لازم می دانم از زحمات آقای حسین رمضانپور در دوره تصدی این مسئولیت تشکر نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون خواهانم .

 

وحید رافع 

معاون مهندسی و فناوری اطلاعات