به گزارش روابط عمومی ایرنا، در متن حکم دکتر نوروزپور آمده است:

جناب آقای پدرام الوندی

نظر به دانش، سوابق و تجربیات جنابعالی، بر اساس این ابلاغ به عنوان “مشاور مدیر عامل” خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می شوید.
ارتقاء ضریب نفوذ خبری سازمان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رصد نرم افزارهای مرتبط با ایرنا و بسترسازی جهت حضور موثر در فضای رقابت رسانه ای امروز از جمله انتظارات در این دوره مدیریتی است.
توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می نمایم.

 

محمدرضا نوروزپور