به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم که روز چهارشنبه انتشار یافت، چنین است:

جناب آقای مسعود وصلتی

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مدیرکل امور مالی “ سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب می شوید .

حرکت در مسیر برنامه راهبردی خبرگزاری جمهوری اسلامی، اجرای مقررات مالی، محاسباتی و معاملاتی بر طبق آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب، توجه به انضباط مالی و تشکیلاتی، ساماندهی و به روز رسانی نظام مالی سازمان با تمرکز بر بودجه ریزی بر مینای عملکرد، شناسایی ظرفیت ها و بهره مندی مناسب از قوانین و مقررات برای حمایت از همکاران و ماموریت های ایرنا در فضای رقابتی جدید، بهره گیری شایسته از منایع انسانی و ارتباط مستمر، گسترده و موثر با خزانه داری کل کشور و سازمان حسابرسی در دوره جدید مدیریتی مورد انتظار است .

لازم می دانم از زحمات و تلاش های جناب آقای امیر باقی زاده در دوران مسئولیت این اداره کل تقدیر و تشکر کرده، تداوم توفیق ایشان را از خداوند منان مسالت نمایم .

 

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

 

*رع*