Select Page

دسته: اطلاعیه ها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، تجهیز و ساماندهی امکانات بمنظور راه اندازی سامانه ویدئویی ایرنا(VOD)در تهران و استانها سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(نوبت اول)”

خبرگزاری جمهوری اسلامی در نظر دارد خرید، تجهیز و ساماندهی امکانات بمنظور راه¬اندازی سامانه ویدئویی ایرنا(VOD)در تهران و استانها مطابق مشخصات فنی تعیین شده در جداول زیر را از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه خریداری کند.

دسترسی به کاتب ایرنا در سراسر کشور آزاد شد

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اعلام کرد که از این پس، دسترسی به سامانه اتوماسیون اداری موسوم به «کاتب» ایرنا از طریق اینترنت در سراسر کشور میسر است و همکاران بدون نیاز به پراکسی و VPN می توانند با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد این سامانه شوند.

اطلاعیه ایرنا در باره افراد معرفی شده ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

به اطلاع آن دسته از افراد معرفی شده در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی که در مرحله اول آزمون استخدامی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) پذیرفته شده اند می رساند، جهت بررسی مدارک می توانند مطابق اطلاعیه پیوست اقدام نمایند .

فراخوان شرکت در نخستین جشنواره تولیدات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

نخستین جشنواره تولیدات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در حوزه های خبر / مصاحبه / یادداشت / گزارش / تحلیل / ترجمه / عکس / فیلم / صدا / داده نما ( اینفوگرافی ) / تصویرمتحرک (موشن گرافی ) / بولتن / نظرسنجی برگزار می شود.

Loading