ارتباط با ما

۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، مقابل دو راهی سید جمال الدین اسد آبادی، نبش کوچه ایرنا، شماره ۱۹۴۳٫

تلفن روابط عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی: ۸۲۹۲۵۱۵۱ – تلفن گویا: ۸۲۹۲۱

نمابر: ۸۸۸۰۰۱۷۱

صندوق پستی: ۴۵۶۶-۱۵۸۷۵

نشانی الکترونیکی : info@irna.ir