آدرس: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، مقابل دو راهی سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان مجلسی، شماره ۱۹۴۳٫

تلفن روابط عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی: ۸۲۹۲۵۱۵۰ – تلفن گویا: ۸۲۹۲۱

نمابر: ۸۸۸۰۰۱۷۱

صندوق پستی: ۴۵۶۶-۱۵۸۷۵

نشانی الکترونیکی : prirna@irna.ir