خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان خبرگزاری ملی ایران می‌کوشد تا به پشتوانه الطاف بیکران حضرت احدیت، با همت کارکنان حرفه‌ای خدمتگزار در مسیر تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و ترویج ارزش‌های متعالی و تثبیت اخلاق نیکوی انسانی در نظام اطلاع رسانی حرکت کند و خود را متعهد به حفظ کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق شهروندان با اتکا به اصول زیر می‌داند:

۱- ما متعهدیم که با تشریک مساعی همکاران حوزه های خبری، پشتیبانی و فنی و با بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت همگانی همراه با تعهد، تخصص، تدین و قانون مندی برای سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنیم.

۲- ما با التزام به شایسته‌سالاری، مسؤولیت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری برای گسترش فضیلت های اخلاقی تلاش خواهیم کرد .

۳- ما بر این باوریم که تعهد، دانش، تخصص، تجربه، احساس مسؤولیت،  ابتکار، خلاقیت، عشق و علاقه موجب رشد و پویایی خبرگزاری جمهوری اسلامی خواهد بود.

۴- ما به سلامت جسم و روح همکاران خود اهمیت می‌دهیم و کوشش می‌کنیم رفتاری مبتنی بر صداقت، همدلی، اعتماد و همکاری در همه عرصه ها داشته باشیم.

۵-  ما رعایت آراستگی‌، ادب‌، نظم، پاسخگویی و ارتقای اخلاق حرفه ای را اصل اساسی در سازمان می دانیم.

۶- رویکرد اساسی ما صداقت در اطلاع رسانی و اجتناب از نگاه های شخصی، سلیقه ای و رعایت عدالت و انصاف در تولید محصولات خبری است.

۷- حفظ حریم افراد، سلامت گفتار و کردار، پرهیز از دوگانگی در رفتار و اولویت دادن به مصالح عمومی، مشی رفتاری کارکنان سازمان است.

منشور اخلاقی (PDF)