امشب سخن از جان جهان بایدگفت توصیف رسول (ص) انس و جان باید گفت

در شـــــام ولادت دو قــطب عالم ،تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت...

برچسب‌ها